ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี – ๓ มิถุนายน — โรงเรียนบ้านเขาน้อย

วันที่  2  มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น.

นางสาวพัลลภ  ตุ้ยเต็มวงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย

พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พัชรสุธาพิมลลักณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ;

ณ   โรงเรียนบ้านเขาน้อย ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก