บัณฑิตสมัครครู วันที่ 2 หนาแน่น ที่พิษณุโลก 2

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมอำนวยการ อำนวยความสะดวก ให้กำลังใจคณะกรรมการ และผู้มาสมัครสอบครูผู้ช่วย วันที่ 2 ของการรับสมัครยังคงมีผู้มาสมัครหนาแน่น วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2