ศึกษาดูงาน ITA

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ศึกษาดูงานการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่ออนไลน์ (ITA Online) วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ สพป.ลำพูน เขต 1