ร่วมปลูกต้นไม้

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลดินทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายนเรศ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.ดินทอง เป็นประธานพิธีเปิด มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานบริษัทเอกชน และประชาชนในนตำบลดินทอง ร่วมปลูกป่าวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ บึงหนองเสน หมู่ 3 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก