รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมรณรงค์ ประกาศเจนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2