รับการนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

                    วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นำโดยนางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฯ คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 4 รับการนิเทศก์ ติดตามการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียน และการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ