สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566  ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานพัสดุ พร้อมด้วยวิศวกรของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ตำบลไผ่ล้อม ณ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร และ โรงเรียนบ้านหนองกลด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก