วิศวกร สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ดร.ผกากรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานพัสดุ พร้อมด้วยวิศวกรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำวน 3 ท่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566  ณ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร และ โรงเรียนบ้านหนองกลด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ผลการตรวจสอบดังกล่าว วิศวกรฯ สพฐ. ได้ลงความเห็นว่า โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร อาคารเรียน 2 หลัง มีรอยร้าวที่ต้องได้รับ การแก้ไขโ ส่วนอาคารห้องสมุด สภาพฐานราก และภาพรวมอาคารไม่แข็งแรง แนะนำให้รื้อถอนและขอห้องสมุดทดแทน
โรงเรียนบ้านหนองกลด เสาหลักอาคารเรียน 1 ต้น ได้รับความเสียหายที่วิกฤต
โดยวิศวกร สพฐ. ได้ลงความเห็นว่า อาคารเรียน สพป.105/29 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร  และโรงเรียนบ้านหนองกลด ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ยังสามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ  และจะเร่งดำเนินการเขียนรูปแบบรายการ พร้อมประมาณการ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ของบประมาณในการก่อสร้าง ซ่อมแซมต่อไป เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู