ประกาศ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

หนังสือแจ้ง รร. ย้าย ครู ครั้งที่ 2 ปี 66

หลักเกณฑ์การย้ายครู ว 18-2565 แบบคำร้องขอย้าย