ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการประชุม ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องนงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี