พิจารณาประกวดราคา DLTV

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญรอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2