ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายบุญเหลือ บารมี ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นางราตรี แจ่มใส ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ในด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2