โรงเรียนบ้านเขาน้อย — ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น.

นางสาวพัลลภ  ตุ้ยเต็มวงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย

พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินรมหาวชิราลงกรณ

มหิศรภูมิพลราชราชรางกู กิติสิริสมบูรณอดุลเดช สยามนทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขาน้อย  ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก