การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา:SMSS และการให้บริการภาครัฐยุคดีจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา:SMSS และการให้บริการภาครัฐยุคดีจิทัล
ดร.ผกากรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2  มอบหมายให้ นางนุซสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด และ บรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดารสถานศึกษา SMSS  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาระบบ SMSSในการปฏิบัติราชการ และการให้บริการภาครัฐยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 122 โรงเรียน จำนวน 136 คน  ในวันที่ 18 สิงหาคม2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2