ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 พร้อมแจ้งนโยบาย ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา โดยมี นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม แจ้งข้อราชการ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมขับเคลื่อนนำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา วันที่ 29 สิงหาคม 2566ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2