ประกาศ เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน สพป.พิษณุโลก เขต 2