ครูผู้ช่วย 23 ราย

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พบปะ มอบนโยบาย ให้โอวาท แก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 23 ราย ประดับอินทรธนู และทำการเลือกสถานศึกษา โดยกล่าวแสดงความยินดี ขอต้อนรับสู่ สพปป.พิษณุโลก เขต 2 ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ดูแลนักเรียนให้ความรัก ความอบอุ่น เหมือน ลูกหลาน จัดการเรียนการสอนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างเด็กให้เป็นเด็กดี  มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ปังคับบัญชาตามกฏหมายแต่งกาย ตามระเบียบ รักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครู ยึดมั่นในอุดมการณ์ของความเป็นครู เตรียมพร้อมรับการประเมิน และศึกษาพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2