อบรมครูผู้ช่วย สู่ ครูมืออาชีพ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายกมล สุมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ความเป็นครู เส้นทางความเป็นครู ครูมืออาชีพ วินัย คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนางาน 4 งานในโรงเรียน โดยมีครูผู้ช่วย จำนวน 188 คน เข้ารับการอบรม ในวันที่ 2 – 3 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแคว (ส่วนอาคารบึงราชนก) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก