ถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงาน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และถอดบทเรียน รับทราบปัญาอุปสรรคในการดำเนินงาน นำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 59 คน เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 10 – 11 กันยายน 2566 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์