ประชุมมอบนโยบายการศึกษา

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมถ่ายทอดสดการประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2