การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่ว

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่ว ประเศ  ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2566 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับยอดเยี่ยม และเกียรติบัตรผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สูงสุด ลำดับที่ 6 จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี