ทอดผ้าป่าสามัคคี

นายพงษ์มนู ทองหนัก สส.พิษณุโลก เขต 3 ประธานพิธีทอดผ้าป่าสามััคคี เพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดินทอง โดยมี ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมพิธี วันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2