มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2