ประกาศ เรื่อง การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 2) สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2

ประกาศ เรื่อง การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (รอบที่ 2) สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 (มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566)

การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 2) ไฟล์ PDF