ปฐมนิเทศ ผอ.ใหม่

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด บรรยายพิเศษ มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. นโยบาย สพป.พิษณุโลก เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม ชี้แจงภาระงานด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป การวางแผนและการบริหารงบประมาณสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ ในการปฐมนิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุและแต่งตั้งใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2