ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 (รายละเอียด)