จัดทำแผนปฏิบัติการ 2567

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าร่วมประชุม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2