ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู่้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ในการเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านท่ายาง โรงเรียนราษฎร์เจริญ โรงเรียนวัดบึงลำ และโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566