มอบนโยบายครูบรรจุใหม่

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พบปะ ให้โอวาท มอบนโยบาย ผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 ราย ก่อนส่งตัวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา วันที่ 9 พฤศจิายน 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 3 สพป.พิษณุโลก เขต 2