รองแชมป์เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ

นาง ชรัช วงษ์ยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา เปิดเผยว่า ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือระดับประถม ใน“โครงการส่งเสริมพัฒนาสุภาพกายจิตปัญญากระบวนการเรียน รู้และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบินโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2566 ผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือระดับประถม จปร.66 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฏร์พัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับประถมศึกษา ด้วยสิถิติ 47.38 วินาที นักบินที่ 1 เด็กชายจีรพัฒน์ เรืองฤทธิ์ นักบินที่ 2 เด็กชายนักชัย ไชยศรีรัมย์ นักบินที่ 3 เด็กชายพีรศิลป์ เนินนาค ผู้ฝึกสอน นายทรงวุฒิ เจริญลาภ ผู้ควบคุมทีม นางชฑรัช วงษ์ยอด