การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2

                วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นำโดย นางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ฯ โดยโรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 12 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จำนวน 3 รายการ และเหรียญทองรายการอื่น ๆ จำนวน 9 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ และเหรียญทองแดง 2 รายการ