จตุรมิตร 4 เขตพื้นที่่

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นำคณะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2
ร่วมกิจกรรมกีฬาจตุมิตร สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 โดยมีกิจกรรมภาคเช้า PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ภาคบ่าย แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก ภาคค่ำSport Night Paty ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก พร้อมรับมอบโล่รางวัลการแข่งขันกีฬา พร้อมเป็นตัวแทนเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมกีฬาจตุมิตร สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2