ประชุมผู้บริหาร และบุคลากร

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ นำนโยบายสู่การปฏิบัติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยมี รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม แจ้งข้อราชการ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2