กิจกรรม Merry Christmas และค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566

        วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นางสาวษณอนงค์ ชูรา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมMerry Christmas และค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส และการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณีของภาษาอังกฤษ และให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ