ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

เอกสารแนบประกาศย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2