ประชุมกรรมการศูนย์สอบ O=NET

วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยแบ่งเป็น 9 สนามสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567