ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายแสนโฮม สันเพราะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศยกระดับคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 3 โดยมีนางสรัญญา แสงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ศึกษานิเทศประจำกลุ่มเครือข่าย และผู้บริหารในเครือข่าย วังทอง 3 รวมพิธีเปิด และเยี่ยมชมกิจกรรมประจำฐานต่าง ๆ ในวันที่ 30 มกราคม 2567 ณโรงเรียนบ้านบึงพร้าว และโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงฯ