ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายการเปลี่ยนตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการศึกษา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายการเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) หรือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตำแหน้งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 ตำแหน่ง และนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2 ตำแหน่ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม