อบรมพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ.

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท.ในการอบรมพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM ระยะที่ 2 การเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการ กพฐ. วิทยากรบรรยายการจัดการเขตประสิทธิภาพในภาคเช้า ภาคบ่ายคณะเดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก