รับข้อสอบ O-NET

วันที่ ุ6 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะทำงาน และคณะทำงานรับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสาร และอุปกรณ์การจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมทำการแยกแบบทดสอบตามสนามสอบ เก็บรักษาข้อสอบ ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2

ใส่ความเห็น