ตรวจเยี่ยมสอบ O-NET

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นายแสนโฮม สันเพราะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ นักเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ สนามสอบโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

ใส่ความเห็น