ตรวจเยี่ยมสอบ O-NET ม.3

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นายแสนโฮม สันเพราะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ นักเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบจำนวน 8 สนามสอบ