ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระะราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลาง พร้อมคณะกรรมการ ประเมิน น.ส.ดารุณี พลกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมตตาวิทยา โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมให้ข้อมูลในการประเมินตามหลักเกณฑ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์