นักเรียนเข้าร่วมโครงการ OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านหนองปรือ นำโดยนางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ และคณะครู ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้