ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.ใหม่ 10 ราย

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. ดร. ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และทีม Coaching อำเภอวังทอง ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอวังทอง จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2