ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567

วันที่ 7 เมษายน 2567 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17 สิบตำรวจตรี นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายวิทยา เอี้ยงหมี รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายศภัค จรัสศุภชยา ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 นางราตรี แจ่มใส ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคลล สพป.พิษณุโลก เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567 ได้กำหนดให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์สอบการสอบข้อเขียนจำนวน 6 สนามสอบแข่งขันซึ่งมีจำนวนผู้เข้าสอบดังนี้ (1).โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 636 คน (2).โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 628 คน (3).โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1,358 คน (4).โรงเรียนจ่านกร้อง 1,593 คน (5).โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 913 คน (6).วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 815 คน

รูปถ่ายเพิ่มเติมดาวน์โหลด