ประกาศโรงเรียนบ้านบึงพร้าว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนบ้านบึงพร้าว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ด้วยโรงเรียนบ้านบึงพร้าว ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งนักการภารโรง จากเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง รายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ..คลิกที่นี่…..