ประชุม e-budget

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การประชุมรับฟังคำชี้แจงการกรอกข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1/2567 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพด้านการกรอกข้อมูล ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีข้าราชการครูที่รับผิดชอบระบบ e-budget จำนวน 130 คน เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2