สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2567

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก ขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นางนุชนาถ ชัยพันธ์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2567 ตรวจเยี่ยมการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวนทั้งหมด 31 ราย

รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น