KICK OFF สุขาดี มีความสุข

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด “สุขาดี มีความสุข” โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี โดย นายวสุพล คำเหล็ก ผอ.ร.ร.บ้านแก่งกุลาสามััคคี กล่าวรายงาน โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามััคคี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงห้องน้ำ ตามนโยบายสุขาดี มีความสุข ได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ ให้สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ และสวยงาม เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้มาติดต่อราชการ ได้ใช้ห้องน้ำที่มีคุณภาพ จากนั้น ดร.ผกาภรณ์ พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นายแสนโฮม สันเพราะ นางนุชนาถ ชัยพันธุ์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2  ได้ทำการติดป้ายตราสัญลักษณ์ สุขาดี มีความสุข และเยี่ยมชมห้องน้ำ   โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียน เยี่ยมชมห้องน้ำ “สุขาดี มีความสุข” วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ใส่ความเห็น